Kontakt

Domki ARGUS w Pustkowie

ul. Akacjowa 14, 72-344 Pustkowo

+48 661 260 994

email: milosz.kostrzynski@gmail.com

www.domkipustkowo.eu

 

NUMER KONTA BANKOWEGO: PKO BP 19 1020 4160 0000 2102 0018 3848

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Milena Kostrzyńska.